Stacks Image 302
Stacks Image 304
Stacks Image 281

LedelsesBevidsthed
- Vores arbejde skal kunne omsættes i din virkelighed -


Vores vision er, at inspirere enkeltpersoner og faggrupper til at sætte fokus på bevidst, personlig ledelse i det faglige og private liv.

Bevidsthed: som det observerende, undrende, nysgerrige, klare, helhedsorienterede, vågne og kreative aspekt.
Ledelse: som det fokuserede, rammesættende, handlekraftige, disciplinerende og målorienterede aspekt.
LedelsesBevidsthed: som det nødvendige begreb i en verden, hvor der kaldes på ny forståelse, nye handlemåder og vågen ledelse.

Metoder:
Undervisning, coaching, supervision, facilitering, sparring og teori med praksisorientering.
Vi tilbyder: kurser, workshops, facilitering eller individuel træning, hvor begreberne ledelse og bevidsthed er kernen i vores udforskning og undervisning, med formålet at styrke og udvikle områder som: Vision, samarbejde, personlig ansvarlighed, potentialer, kreativitet, refleksion, produktivitet og - ikke mindst - arbejdsglæde!

Claus Nielsen: 26710638 - claus@ledelsesbevidsthed.dk Viggo Müller: 22502764 viggo@ledelsesbevidsthed.dk

Stacks Image 894

NB!
Intro aftener: “Det levende Menneske” D.3/9 - 10/9 - 17/9 - 21/9 i tidsrummet 19.00 - 20.30 på HC Ørstedsvej 49a

Stacks Image 319
Stacks Image 397
1. Modul: 3. - 4.okt.
Personligt Lederskab
2. Modul:31.okt. -1.nov.
Krop og Sansning
3. Modul:28. - 29.nov.
Kommunikation
4. Modul:9.-10. jan.2016
Polariteter og Skygger
5. Modul:13.-14. feb.2016
Essens og Sjæl
6. Modul:12.-13. marts 2016
Kærlighed 
Det levende Menneske: - et kursusforløb, hvor personlig udvikling forenes med læring af faglige kompetencer i en intensiv og forpligtende fælles proces. Læs mere……….. dot